A cég adatai

Az Intertranscoop Kft. címe: 9027, Győr Hűtőház út 25.
Telefon: +36 20 326 2088
Email: info@intertranscoop.hu
Adószám: 10378931-2-08
Cégjegyzékszám: 08 09 000733


Érvényesség


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az
Intertranscoop Kft. által üzemeltetett www.itctennisclub.hu honlapon lefoglalható és
megvásárolható időpontokra.
Vásárló alatt értjük valamennyi természetes -és jogi személyt, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.
A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja
értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személy.
Az Intertranscoop Tennis Club (a továbbiakban: ITC) használatával, illetve a
regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával
kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott
elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.itctennisclub.hu nyitóoldalon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.


Az ITC használatával kapcsolatos megkötések


Az ITC-t csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. Azaz a ITC használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a ITC online pályafoglalás megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.
Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes
képviselője beleegyezésével veheti igénybe az ITC szolgáltatásait. Ezen
beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy
felelőssége és feladata. A ITC-nek nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

Cím: 9061, Vámosszabadi Fő u.2
Telefon: +36 20 326 2088
Email: info@intertranscoop.hu
Weboldal: www.itctennisclub.hu
Amennyiben a Vásárló az ITC weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az ITC weboldal használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.
Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani az ITC weboldal használatát és elhagyni azt.


A szerződés írásbelisége, iktatása


Az ITC használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az ITC azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a weboldalon lefoglalt időpontok ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a
szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag
magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

Az ITC nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Termékinformációk

A szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a vásárlás leadása előtt.

Árfeltüntetés

Az ITC által megvételre kínált szolgáltatások magyar forintban megadott árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).
A Tulajdonos fenntartja az aktuális árak mindenkori módosítását.

A pálya használata általánosságban:

Az ITC teniszpályájának a használata internet alapú. A honlap címe: www.itctennisclub.hu. A pályahasználata nincs regisztrációhoz kötve. A játékos az időtartam foglalási szándékát a club honlapján keresztül tudja megtenni. A honlap megnyitását követően 1-től 4-ig terjedő piktogram foglalja össze a foglalást.
A jobb felső részen a Login feliratra rákattintva van lehetőségünk regisztrációra,amely a későbbiekben egyszerűbbé teszi a foglalást.

Pályafoglalás egyszeri játékra

A kívánt napon a szabad időpont kiválasztásával 30 perc időre előzetesen lefoglaljuk a pályát.
A Foglalás gomb érintését követően a Kosár tartalmazza a lefoglalt időtartamot, valamint a bruttó díjat. Az oldalon lévő Kosár ikonra kattintva áttérünk a fizetés szakaszra.
A személyes adatok értelemszerű kitöltését követően az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elolvasottnak kell bejelölni.
Ezt követően a Fizetés gombot használva a bankkártya adatokat megadva van lehetőségünk fizetni. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A sikeres fizetést követően a rendszer egy kapubelépő kódot küld.
A kódszám segítségével lehet a kódzáras kaput használni.

Pályafoglalás Bérlettel

Kétféle bérleti lehetőség van. Egy 10 játékra szóló, valamint egy 20 játékra szóló bérlet.
A bérlet vásárlása első lépéseként a fent rögzített belépési procedúrát el kell végezni és kialakítani a névre szóló fiókunkat.
Ezt követően a Fizetés gombot használva a bankkártya adatokat megadva van lehetőségünk fizetni. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.A kiválasztást követően a fizetési folyamatot kel lebonyolítani, a fentiek szerinti rendszerben.
A sikeres fizetést követően, a rendszer lehetővé teszi, hogy a névre szóló fiókadatainkkal az időpont-foglalásainkat rögzítésük.
A bérletes időpont-foglalás a fentiek szerint történik, a bérleti játék-szám korlátjáig a foglalás költségmentes.
A honlap tetején középen információt kapunk a még felhasználható játék számáról.
Az Intertranscoop Tennis Club használata megköveteli a játékosoktól a sportszerű játék mellett a rendelkezésünkre bocsátott eszközök normális használatát, különös figyelemmel a környezetünk megóvására. Ezen szabályzatot a létesítményben kifüggesztett Házirend foglalja össze.

Általános rendelkezések

Az ITC Tulajdonosa biztosítja vendégeinek a kellemes időtöltést, hozzájárul a zavartalan kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz, gondoskodik a hatósági rendelkezések érvényesítéséről, ezen szabályok betartásáról és betartatásáról az ITC területén.
Bérlettel rendelkező vagy alkalmi pályabérletet vásárló vendégeink a
szolgáltatás igénybe vételével automatikusan elfogadják és magukra illetve
partnereikre nézve kötelező érvényűnek veszik az ITC aktuális házirendjét, mely a honlapon (www.itctennisclub.hu) és a klubházban olvasható.
A vendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a létesítmény
házirendjében foglalt előírásokat. Az ITC-ben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy az a többi vendéget ne zavarja, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak. Amennyiben egy vendég a házirend előírásait felszólítás ellenére sem tartja be, bérlete vagy napijegye minden további kompenzáció nélkül érvényteleníthető, a vendég az ITC elhagyására kötelezhető. A házirend be nem tartásából eredő károkért a Tulajdonost felelősség nem terheli.

Teniszpálya használata, játékidő:

Az ITC egy db rugalmas kemény pályával várja a sportolni vágyókat. A játék egész órakor kezdődik és 60 percig tart. A játékidő pontos kezdését és befejezését a klubházban és a pályán elhelyezett órák szerint kell időzíteni.

Játékra várva a lefoglalt időpont előtt a teniszpályára bemenni, az ott
tartózkodókat zavarni semmilyen módon nem szabad, bemenni legkorábban 5 perccel az óra megkezdése előtt lehet.
A pályára lépni kizárólag tiszta, salakmentes teniszcipőben, ill. teniszcipő
hiányában olyan világos talpú, a pályán nyomot, csíkot nem hagyó sportcipőben lehet. Stoplis, ill. utcai cipőben a pályára lépni szigorúan tilos! A teniszpályát használni csak megfelelő teniszöltözékben (sportöltözékben) szabad.
A téli, fedett pályás szezonban a sátorban lévő hőmérsékleti cél: 14-16 °C. Ezen értékek a teniszpálya végén, 180 cm magasságba kihelyezett hőmérőn mérve értendők.
A pályán és a sátorban kizárólag az edzők és a játékosok tartózkodhatnak. Az ITC hétfőtől vasárnapig, 24 órán keresztül nyitva tart.

Pályafoglalás, lemondás

Vendégeink a pályát bérleti rendszerben vagy alkalmi pályabérlés keretében vehetik igénybe, foglalás online módon a www.itctennisclub.hu weboldalon kersztül intézhető.
Az ITC semmiféle lemondás és módosítást nem fogad el.

Viselkedés a pályákon

Kérünk mindenkit, hogy a játék során a sportszerűség és a fair play eszméit tartsa be. A fair play a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje.
Fontos a játékszabályok és a versenyszabályok tiszteletben tartása. A modern, kemény pályás játék esetén nélkülözhetetlen a nemzetközi ITF tenisz játékszabályok, és a Gentleman-szabály alkalmazása: “Játékvezető nélküli mérkőzés esetén, minden játékos a saját térfelén dönt, vagyis eldönti, hogy az ellenfél ütése bent volt-e, vagy sem”. Az igazi Úriember (Gentleman) számára sokkal fontosabb a tisztesség és a becsület, mint a csalással megszerzett győzelem!
A tenisz etikai normák (íratlan szabályok) megkívánják a játékostól a szabályok betartását és a játék szelleméhez való alkalmazkodást. Megkívánják továbbá a siker és balsiker, győzelem és vereség sportszerű és túlzott érzelemnyilvánítás nélküli elfogadását.
Az ellenfél tiszteletben tartása A játékos mindenkor tanúsítson megbecsülést az ellenfél iránt, tekintet nélkül a
mérkőzés eredményére.
Ne veszélyeztesse az ellenfél testi épségét, kerülje az erőszakot és durvaságot, segítsen a sérült ellenfélnek.
Kerülje az ellenfél hátrányára elkövetett csalás különböző formáit.
A létesítményben történő tartózkodás során, különös figyelmet fordítva a pályán eltöltött időszakra, a trágár kifejezéseket mindenki kerülje!
Szolgáltatásaink igénybevételével minden vendégünk automatikusan tudomásul veszi és elfogadja házirendünket. A házirend nem ismerete senkit nem mentesít a szabályok betartása és azok megszegésének következményei alól.

Egyéb rendelkezések

A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használja.
Oktatás iránti igényeket a honlapon található elérhetőségek valamelyikén kérjük jelezzék.
Kérjük vendégeinket, törekedjenek a tisztaság megőrzésére és a berendezési tárgyak állagának megóvására, óvják saját és sporttársaik testi épségét és ne zavarják mások játékát. A pályabérlő rongálás esetén a kárt köteles megtéríteni.
Az öltőzőkben hagyott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalunk.
A létesítményt 10 év alatti gyermekek csak felügyelettel látogathatják.
Az ITC teljes területén (teniszpálya, clubház, parkoló, stb.) a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos.
A teniszpályát igénybe vevők (bérlők) egyetemleges felelősséggel tartoznak –
partnereik tekintetében is – a teniszpálya, és a hozzá kapcsolódó helyiségek és berendezések rendeltetésszerű használatáért.
A baleseti és tűzvédelmi óvórendszabályokat a pályán, a clubházban és a
kapcsolódó helyiségekben betartani és betartatni szíveskedjenek.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,

a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.


Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Intertranscoop Kft. cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
Az itctennisclub.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az ITC vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Az ITC fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
ÁSZF egyoldalú módosítása az ITC jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Az ITC fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Az INTERTRANSCOOP TENNIS CLUB Tulajdonosai nagyon jó
játékot és kellemes időtöltést kíván minden kedves Vendégének!

0